Regulamin klubu

Każdy z klubowiczów dance club retro ma obowiązek zapoznać się z regulaminem klubu i stosować się do niego.

 1. Osoby przebywające w klubie Retro mają obowiązek zapoznać się z regulaminem i stosować się do zasad obowiązujących w klubie, a zwłaszcza do zaleceń ochrony i kierownictwa klubu.
 2. Wstęp do klubu mają osoby, które ukończyły 18 lat. Upoważnieni pracownicy klubu mogą zażądać potwierdzenia wieku poprzez okazanie odpowiedniego dokumentu tożsamości.
 3. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia do klubu, Zakup biletu nie gwarantuje miejsca siedzącego. Bilet wstępu po wyjściu z klubu traci ważność.
 4. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren klubu napojów, alkoholu, środków i substancji odurzających czy psychotropowych, wszelkiej broni oraz innych przedmiotów mogących zagrozić innym klubowiczom.
 5. Pracownik ochrony ma prawo przeglądania zawartości torebek, plecaków oraz odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą przedmioty, o których mowa w pkt. 4 regulaminu. W przypadku odmowy klub zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren lokalu.
 6. Klubowicze zachowujący się agresywnie, będący pod zbyt dużym wpływem alkoholu lub w jakichkolwiek sposób stwarzający zagrożenie dla innych będą wyproszeni z klubu.
 7. W klubie obowiązuje selekcja (wzrokowa selekcja) w związku z tym ochrona lub kierownictwo klubu ma prawo odmówić wstępu wybranym osobom bez podania powodu lub osobom pod wpływem alkoholu czy narkotyków.
 8. Ze względów bezpieczeństwa, pracownicy ochrony mają prawo odmówić wstępu na teren lokalu w przypadku, gdy ilość osób w klubie, równa będzie dopuszczalnej, maksymalnej liczbie osób mieszczących się w lokalu.
 9. W klubie obowiązuje strój pół elegancki/elegancki, zakaz wstępu w odzieży i obuwiu typowo sportowym.
 10. Klubowicz ma obowiązek zapoznać się z systemem ewakuacji i w razie konieczności zastosować się do niego.
 11. W przypadku odwołania imprezy, klub zwróci pieniądze za bilet i nie będzie zobowiązany do żadnej innej rekompensaty lub odszkodowania.
 12. Bilet nie podlega żadnej zmianie ani zwrotów pieniędzy poza w/w sytuacje.
 13. Szatnia w klubie jest obowiązkowa i płatna. Klub nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie klubu jak i za rzeczy wartościowe i torebki pozostawione w szatni.
 14. W przypadku zgubienia bloczka z numerkiem, rzeczy pozostawione w szatni są wydawane dopiero po zakończeniu imprezy lub w wyznaczonym przez kierownictwo terminie. Za zgubione lub zniszczone bloczki z numerkami do szatni obowiązuje oplata 10 zł. Rzeczy pozostawione w szatni i nie odebrane w dniu imprezy przechowywane są maksymalnie 14 dni.
 15. W Klubie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przystosowanych do tego miejsc.. Osoby przebywające tych miejscach dobrowolnie zgadzają się na przebywanie w zadymionym pomieszczeniu.
 16. Obsługa Klubu ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.
 17. Za szkody materialne wyrządzone w klubie sprawca ponosi odpowiedzialność finansową.
 18. W klubie zainstalowany jest monitoring w celu bezpieczeństwa.
 19. W klubie większość imprez jest dokumentowana poprzez zdjęcia i filmy, a następnie materiały te są umieszczane na stronie klubu www.clubretro.pl oraz na oficjalnym fanpage klubu na facebook’u. Poprzez wstęp do klubu uczestnicy wyrażają na to zgodę. W nietypowych sytuacjach można poprosić fotografa o nie robienie zdjęć lub kamerzystę o nienagrywanie danej osoby. W klubie robione są również zdjęcia poprzez portale dokumentujące różne imprezy, każda taka osoba musi otrzymać na to zgodę klubu.
 20. Wszystkie zdjęcia oraz materiały wideo zrobione w klubie przez upoważnione do tego osoby są własnością klubu. Zabrania się rozpowszechniania tego typu materiałów bez zgody kierownictwa.
 21. W VIP-roomie nie wolno robić zdjęć (nie dotyczy pracowników klubu) bez uprzedniej wyraźnej zgody osób fotografowanych.
 22. Rezerwacji loży dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej www.clubretro.pl, w zakładce „zarezerwuj” na fanpage klubu na facebook’u, bądź dzwoniąc po nr. 694 674 008.
 23. Darmowe wejściówki obowiązują do godziny 23.00.