Regulamin klubu

Każdy z klubowiczów dance club retro ma obowiązek zapoznać się z regulaminem klubu i stosować się do niego.

 1. Osoby przebywające w klubie mają obowiązek zapoznać się z regulaminem i stosować się do zasad obowiązujących w klubie, a zwłaszcza do zaleceń ochrony i kierownictwa klubu.
 2. Wstęp do klubu mają osoby, które ukończyły 18 lat. Upoważnieni pracownicy klubu mogą zażądać potwierdzenia wieku poprzez okazanie odpowiedniego dokumentu tożsamości.
 3. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia do klubu.
 4. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren klubu alkoholu, środków i substancji odurzających czy psychotropowych, wszelkiej broni oraz innych przedmiotów mogących zagrozić innym klubowiczom.
 5. Klubowicze zachowujący się agresywnie, będący pod zbyt dużym wpływem alkoholu lub jakichkolwiek sposób stwarzający zagrożenie dla innych będą wyproszeni z klubu.
 6. Klubowicz ma obowiązek zapoznać się z systemem ewakuacji i w razie konieczności zastosować się do niego.
 7. Klubowicz ma obowiązek informować pracowników ochrony i kierownictwo klubu o wszelkich zagrożeniach życia ludzkiego lub mienia, pożaru itp.
 8. W przypadku odwołania imprezy, klub zwróci pieniądze ze bilet i nie będzie zobowiązany do żadnej innej rekompensaty lub odszkodowania.
 9. Bilet nie podlega żadnej zmianie ani zwrotów pieniędzy poza w/w sytuacje.
 10. Klub nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie klubu jak i za rzeczy wartościowe i torebki pozostawione w szatni.
 11. W klubie obowiązuje selekcja (wzrokowa selekcja) w związku z tym ochrona lub kierownictwo klubu ma prawo odmówić wstępu wybranym osobom bez podania powodu lub osobom pod wpływem alkoholu czy narkotyków.
 12. W klubie obowiązuje strój pół elegancki/elegancki, zakaz wstępu w odzieży i obuwiu typowo sportowym.
 13. Za szkody materialne wyrządzone w klubie sprawca ponosi odpowiedzialność finansową.
 14. W klubie zainstalowany jest monitoring w celu bezpieczeństwa.
 15. W klubie większość imprez jest dokumentowana poprzez zdjęcia i filmy, a następnie materiały te są umieszczane na stronie klubu www.clubretro.pl oraz na oficjalnym fanpage klubu na facebook’u. Poprzez wstęp do klubu uczestnicy wyrażają na to zgodę. W nietypowych sytuacjach można poprosić fotografa o nie robienie zdjęć lub kamerzystę o nienagrywanie danej osoby. W klubie robione są również zdjęcia poprzez portale dokumentujące różne imprezy, każda taka osoba musi otrzymać na to zgodę klubu.
 16. Wszystkie zdjęcia oraz materiały wideo zrobione w klubie przez upoważnione do tego osoby są własnością klubu. Zabrania się rozpowszechniania tego typu materiałów bez zgody kierownictwa.
 17. W VIP-roomie nie wolno robić zdjęć (nie dotyczy pracowników klubu) bez uprzedniej wyraźnej zgody osób fotografowanych.
 18. Rezerwacja nieodebrana do godziny 22:00 przepada.